• Bokens innhold gir en grunnleggende innføring i hvordan kulde- og varmepumper fungerer, monteres og driftes. Boken gir også en innføring i relevante teknologier som erstatter eller minsker anvendelsen av Fgasser, samt sikker håndtering ved bruk av disse.
 • Denne boka er et bindeledd mellom det teoretiske grunnlaget og de praktiske installasjonene i et sanitæranlegg, fra prosjekteringen til utførelsen. Forfatterne kombinerer fagkunnskapen til produsenter, læringsmiljøer og installatører med den aktuelle lovgivningen og deres praktiske erfaring.
 • Ventilasjonsteknikk Del I - Grunnlaget og systemer av Leif I. Stensaas er nå tilgjengelig i digital utgave. Boka var beregnet for undervisning i ingeniørhøgskoler og tekniske fagskoler. Den kan også brukes ved løsning av prosjekteringsoppgaver og, selv om noe av innholdet er utdatert, anses den fortsatt som uunnværlig av ventilasjonsbransjen.
 • Standard abonnementsvilkår for vann og avløp skal ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg, og sikre betryggende utførelse av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg.
 • Rørhåndboka er et opplagsverk for rørleggere og VVS-konsulenter. Nå får du gratis tilgang til tidligere versjoner (2005, 2006 og fra 2008 til 2016) i PDF-format og til Håndboka om vannskader (Mycoteam)
 • Håndboken belyser ulike områder innen drift og vedlikehold, og tar for seg utfordringer en driftsorganisasjon må ta stilling til i hverdagen.
 • Ventilation technology. Compendium TEP4315 and TEP4245. Dette arbeidsdokumentet er kun forbeholdt Instituttet for energi- og prosessteknikk på NTNU.
 • Prenøk danner det perfekte oppslagsverket for alle som driver med enten prosjektering, utførelse eller drift av energianlegg, og inneholder mer enn 150 relevante temahefter.
 • Ventøk består av mer enn 150 temahefter, og er et viktig støtteverktøy for alle som jobber med prosjektering, utførelse, drift og vedlikehold av ventilasjonsanlegg. Her vises hvordan man praktisk utfører disse oppgavene i henhold til gjeldende krav, energibehov og miljøhensyn.
 • Normen er bindeleddet mellom regelverket og bransjen, og viser kravene og metodene. Boka er et oppslagsverk som hjelper deg å velge de riktige løsningene ved prosjektering, drift og vedlikehold av vannbårne energianlegg i bygg.
 • Her finner du videoer fra ulike foredrag og presentasjoner relatert til VVS-faget. Innholdet blir fortløpende utvidet.
 • Boka tar for seg det teoretiske grunnlaget for prosjektering av energisystemer med vann som distribusjonsmedium, og egner seg både som håndbok for ingeniører, rørleggere og entreprenører, og som lærebok.
 • Boka omhandler det teoretiske grunnlaget for prosjektering av et ventilasjonssystem for å sikre et godt inneklima i bygg. Denne første delen tar for seg emnene: inneklima, fuktig luft, varmeoverføring, strømningsteknikk, luftmengdebehov, typer av ventilasjonssystemer og luftstrømninger i rom.
 • Boka omhandler det teoretiske grunnlaget for prosjektering av et ventilasjonssystem for å sikre et godt inneklima i bygg. Denne delen tar for seg emnene: lyd og lyddemping, energibruk, behovsstyrt ventilasjon, kanaler, brannsikring, innregulering og overlevering.
 • VVS-tegning er et læremiddel som kan benyttes i rørlegger-, mester- og ingeniørutdanningen, og som informasjons- og oppslagsverktøy for alle aktører i rørleggerbransjen.
 • Kuldehåndboka 2007 består av tre hoveddeler: en teknisk del, Kuldenormen 2007 og en opplysningsdel om kuldebransjen. Kuldenormen 2015 kan kjøpes hos Norsk Kjøleteknisk Forening i papirutgave.
 • Dataverktøy med klimadata for bygg- og tekniske anlegg fra 175 værstasjoner over hele Norge. Programmet ble utviklet i samarbeid med met.no og VVS-Foreningen og utgitt i 2007 av Siv.ing. Eiliv Sandberg.